- krátkodobý prenájom Klavírneho Krídla,Koncertného pianína pre fyzické osoby a organizácie na rôzne podujatia,večierky a firemné akcie. Doba prenájmu je maximálne na 4 dni.

Cena za ten to prenájom je:

-tisíc dvesto  euro za Klavírne krídlo vrátane dovozu v rámci celej SR a ladenie klavíra priamo na mieste

-osemsto euro za Koncertné Pianíno vrátane dovozu v rámci celej SR a ladenie klavíra priamo na mieste

Pozor:
Vyloženie a spätné naloženie realizuje prenajímateľ!