• Home
  • KLAVÍRNE KRÍDLA
  • Ferdinand Thürmer model T190 Majstrovské Klavírne krídlo najvyššej nemeckej kvality

Ferdinand Thürmer model T190 Majstrovské Klavírne krídlo najvyššej nemeckej kvality

Výrobca: Ferdinand Thürmer Späť na produkty
Cena: 32000 €

Ferdinand Thurmer model T190 Majstrovské Klavírne krídlo nemeckej najvyššej kvality.

Luxusné originálne prevedenie čierny vysoký lesk,lak polyester.

Najdrahšia a najlepšia klavírna mechanika Renner.

Jedinečná Koncertná akustika s nádhernou farbou basu a kryštálovo čistým diskantom.

Jedná sa o doslovne Majstrovský nástroj z tzv.novej vyrobí,nakoľko firma Thürmer vyrába klavíre manufaktúrne v malom množstve prevážne iba na zákazku.

Nové klavíry tejto značky si zákazníci môžu výlučne kúpiť priamo iba u výrobcu,žiadna predajná sieť!

Kvalitou ako aj celkovou špecifikáciou je ten to jedinečný nástroj porovnateľný iba s nástrojmi Steinway and Sons.

Cena takého to nového modelu T190 je cca.69 tisíc euro.

Rok výroby 1998

Celková dĺžka je 190 cm a váha je 350 kg.

 

Majstrovský klavír znamená,že je to výroba jedným maximálne dvomi ľuďmi.

Upozornenie:

 Ten to nástroj predávam  ako svoj súkromný majetok!

 

link priamo na výrobcu kde si overíte aj cenu takého to nového modelu

https://www.ferdthuermer.de/pianofortefabrik/piano-und-fluegelmodelle.html

https://pianos.de/de/mitglieder/thuermer

Upozornenie:

 Ten to nástroj predávam  ako svoj súkromný majetok!

 

Ferdinand Thurmer model T190 Master German grand piano of the highest quality.
Luxurious original design, black high gloss, polyester lacquer.
The most expensive and best Renner piano mechanics.
Unique concert acoustics with beautiful bass color and crystal clear treble.
This is literally a Masterpiece instrument from a so-called new production, as the Thürmer company manufactures pianos in small quantities, mostly only to order.
Customers can exclusively buy new pianos of this brand directly from the manufacturer, no sales network!

In terms of quality and overall specification, this is a unique instrument comparable only to Steinway and Sons instruments.

The price of such a new T190 model is approx. 69 thousand euros.
Year of manufacture 1998
The total length is 190 cm and the weight is 350 kg.

A master piano means that it is made by one, maximum two people.

Notice:

I am selling that tool as my private property!

 

link directly to the manufacturer:

https://www.ferdthuermer.de/pianofortefabrik/piano-und-fluegelmodelle.html

https://pianos.de/de/mitglieder/thuermer

 

Ferdinand Thurmer Modell T190 Meister Deutscher Flügel in höchster Qualität.
Luxuriöses Originaldesign, schwarz hochglänzend, Polyesterlack.
Die teuerste und beste Klaviermechanik von Renner.
Einzigartige Konzertakustik mit schöner Bassfarbe und kristallklaren Höhen.
Es handelt sich im wahrsten Sinne des Wortes um ein Masterpiece-Instrument aus sogenannter Neufertigung, da die Firma Thürmer Klaviere in kleinen Stückzahlen meist nur auf Bestellung herstellt.
Kunden können ausschließlich Neuklaviere dieser Marke direkt beim Hersteller kaufen, kein Vertriebsnetz!

In Bezug auf Qualität und Gesamtspezifikation ist dies ein einzigartiges Instrument, das nur mit Instrumenten von Steinway and Sons vergleichbar ist.


Der Preis für ein solches neues T190-Modell beträgt ca. 69.000 Euro.

Baujahr 1998
Die Gesamtlänge beträgt 190 cm und das Gewicht 350 kg.

Ein Meisterklavier bedeutet, dass es von einer, maximal zwei Personen hergestellt wird.

Notiz:

Ich verkaufe dieses Werkzeug als mein Privateigentum!

Link direkt zum Hersteller:

https://www.ferdthuermer.de/pianofortefabrik/piano-und-fluegelmodelle.html

https://pianos.de/de/mitglieder/thuermer

 

Rok výroby/Modelljahr 1998
Výška/Höhe celková dĺžka 190 cm
Model/Modell T190
Prevedenie/Design originál čierny vysoký lesk.lak polyester
Celkový stav/Allgemeinzustand po kompletnom odbornom servise
Vyrobené na / Hergestellt auf Nemecko/Deutschland

Location